Peuple des Turbulents

Naar aanloop van het festival Turbulences, heb ik een aantal ateliers begeleid in een tiental klassen in de buurt van Namen. 

De kinderen uit de lagere school verzonnen ieder een burger van het Turbulent Volk, kleine wezentjes die beetje bij beetje de wereld veranderen. Eerst werd er in groep verzonnen wat voor soort utopische en sociale Turbulenties er zouden kunnen bestaan. Daarna verzon iedereen er eentje, waarvan ieder een portret tekende en een korte biografie voor schreef. 

Meer dan 200 wezentjes zagen het licht. 

De hele verzameling werden in miniatuur getoond in een scenografie in les abattoirs de Bomel. 

"Ik heet Isadore.
Ik voed me met kinderlachjes. Als een kind huilt, stel ik het gerust. Met elk kind dat ik help, worden mijn rode vlekken groter. Er zijn maar twee Isadores in de hele wereld. Ik woon in Europa, mijn vrouw in Zuid Amerika. We zien elkaar niet vaak. Als we elkaar te hard missen, vliegen we allebei heel hoog, de hemel in, waar we elkaar tegemoet komen om met elkaar te praten. Wanneer we helemaal rood zijn, sterven we, en onze rode vlekken dwarrelen neer op onze kinderen, die bruin geboren worden. Met het rood, geven we onze gave door. "

Nieuwsgierig? 

Je kan ze allemaal ontdekken op deze tumblr !

 

En amont du festival Turbulences, j'ai fait des ateliers dans une Dizaine de classes autour de Namur.

J'ai proposé aux enfants des écoles primaires d’imaginer les membres du peuple des turbulents, ces petits êtres imaginaires qui transforment tout petitement le monde.  Après avoir philosophé sur ce que peut être une turbulence utopique et sociale, les enfants tireront le portrait, dresseront la biographie des petits êtres et leur donneront corps.  Plus de 200 petits êtres sont nés.

Toutes les turbulences était à découvrir dans une installation aux Abattoirs de Bomel.

"Je m’appelle Isadore.
Je me nourris des rires des enfants. Quand un enfant pleure je vais le rassurer. Mes taches rouges grossissent de plus en plus à chaque fois que je vais aider un enfant. Nous sommes deux Isadores dans le monde, moi j’habite en Europe et ma femme en Amérique Latine. On ne se voit pas beaucoup. Quand l’autre nous manque trop, on monte très haut dans le ciel, où on se rejoint pour parler. Quand on est devenu tout rouge, on meure et nos taches s’envolent sur nos enfants qui sont nés bruns. Avec le rouge, le don passe."

Curieux?

Vous pouvez tous les découvrir (dessin et texte) sur ce tumblr !